Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

W mojej pracy przede wszystkim wspieram polskich przedsiębiorców, których różne drogi skierowały na niemiecki rynek.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę w Niemczech

Rejestr beneficjentów rzeczywistych swego czasu budził w Polsce trochę emocji. Przepisy o rejestrze bazują na regulacjach europejskich. Jak wygląda Niemiecki rejestr beneficjentów rzeczywistych? 

Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest prowadzony w Niemczech pod nazwą Transparenzregister.

Niemiecki rejestr beneficjentów rzeczywistych

Co to jest Transparenzregister?

Jest to centralny rejestr prowadzony przez Bundesanzeiger-Verlag (Dziennik Federalny) w celu gromadzenia i wyszukiwania informacji o rzeczywistych beneficjentach osób prawnych (www.transparenzregister.de).

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Zgodnie z definicją zawartą w niemieckiej ustawie o praniu brudnych pieniędzy (§ 3 GwG), rzeczywistymi beneficjentami są osoby fizyczne, których własnością lub pod których kontrolą znajduje się osoba prawna lub składnik majątku, lub za których sprawą podejmowane są jakiekolwiek działania lub tworzone są relacje biznesowe.

W przypadku osób prawnych do rzeczywistych beneficjentów zalicza się osoby fizyczne, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają ponad 25% udziałów kapitałowych osoby prawnej, kontrolują ponad 25% praw głosu lub sprawują kontrolę w porównywalny sposób, na przykład na podstawie umów.

Termin składania zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń mija 30 czerwca 2022 r!

W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółdzielnie, spółdzielnie europejskie lub spółki osobowe, okres przejściowy dotyczący zgłaszania ich udziałowców lub rzeczywistych beneficjentów zgodnie z powyższą definicją kończy się 30.06.2022 r.

Jedynie w pozostałych przypadkach (np. zarejestrowane spółki osobowe) okres przejściowy kończy się najpóźniej 31.12.2022 r.

Co ważne z praktycznego punktu widzenia, w Niemczech rejestracja jest naprawdę szybka, prosta i następuje w pełni online.

Jeśli jeszcze nie zarejestrowałaś/-eś swojej spółki GmbH w tym rejestrze, chętnie pomogę.

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?

Wchodzące w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych w Polsce zmusiły wielu przedsiębiorców do zrewidowania formy prowadzonej działalności. A mówiąc wprost, wielu przedsiębiorców po prostu zdenerwowały. Rozumiem to jak najbardziej, zmiana zasad w trakcie gry – na niekorzyść podatników – jest bardzo irytująca.

Dobra wiadomość jest taka, że opodatkowanie niemieckich spółek komandytowych się nie zmienia 😉 Jak zatem opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?… [Czytaj dalej…]

Tyle czasu trwało założenie jednoosobowej spółki GmbH dla klienta z Polski w zeszły piątek.

Aby akt notarialny przebiegł sprawnie, wszyscy wcześniej zapoznali się z przygotowanymi projektami, a zaprzyjaźniona tłumaczka tłumaczyła na bieżąco (konsekutywnie).

40 minut u niemieckiego notariusza

Spółka została zawiązana w miłej atmosferze w kancelarii notarialnej dr. Sebastiana Kremera przy urokliwym ryneczku w Düsseldorfie.

Szczególnie przyjemne było dla mnie to, że notariusz chętnie rozmawiał z klientem także po angielsku.

Atmosfera była iście międzynarodowa, a w gabinecie przeplatały się trzy języki – polski, niemiecki i angielski. Było szybko, konkretnie, rzeczowo, profesjonalnie i do tego jeszcze naprawdę sympatycznie.

Zatem za nami pierwsze etapy założenia spółki. Teraz z dokumentami od notariusza możemy wybrać się do banku, żeby założyć rachunek bankowy.

Po potwierdzeniu wpłacenia kapitału zakładowego, notariusz wyśle przygotowane dokumenty z wnioskiem o wpis spółki do rejestru handlowego.

Liczymy na to, że spółka zostanie zarejestrowana jeszcze w listopadzie i będzie mogła wkrótce rozpocząć działalność.

Życzę mojemu Klientowi wspaniałego rozwoju jego biznesu w Niemczech!

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

Co to jest Gewerbesteuer?

Marta Fandrey10 maja 2021Komentarze (0)

Thomas Kozik Gewerbesteuer

Thomas Kozik

Dziś przedstawiam Państwu Pana Thomasa Kozika, który jest niemieckim doradcą podatkowym i partnerem w kancelarii biegłych rewidentów, doradców podatkowych i adwokatów Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB.

Pan Thomas Kozik zgodził się dla mnie odpowiedzieć na kilka pytań, które często zadają mi polscy klienci na temat podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, czyli Gewerbesteuer.

***

Marta Fandrey: Dzień dobry, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i chęć podzielenia się Pańską wiedzą. Czy może Pan krótko wyjaśnić czytelnikom bloga, co to jest Gewerbesteuer? W Polsce taki podatek nie występuje, stąd niepewność polskich przedsiębiorców zaczynających działalność na niemieckim rynku.

Thomas Kozik: Gewerbesteuer jest podatkiem lokalnym, to znaczy przypada on gminie, w której jest siedziba przedsiębiorcy. W przypadku istnienia kilku stałych zakładów, Gewerbesteuer jest płatny na rzecz różnych gmin.

Dochody z działalności gospodarczej i na tej podstawie Gewerbesteuer są wtedy dzielone pomiędzy poszczególne gminy z reguły proporcjonalnie na podstawie wynagrodzeń.

M.F.: Czy jest to podatek dochodowy, czy płaci się go niejako w dodatku do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych?

T.K.: Gewerbesteuer stanowi część opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Ten podatek powstaje w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną czy osobą prawną.

W przypadku osób fizycznych istnieje jednak ta szczególna cecha, że Gewerbesteuer jest w znacznym stopniu do maksymalnie 14 % kompensowany z obciążeniami z tytułu podatku dochodowego.

W zależności od gminy, Gewerbesteuer jest odliczany w pełnej wysokości. W tym względzie Gewerbesteuer stanowi niewielkie lub żadne dodatkowe obciążenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

M.F.: Ile wynosi mniej więcej stawka Gewerbesteuer? Ile procent dochodu musi mniej więcej zapłacić przedsiębiorca?

T.K.: Średnia krajowa dla Gewerbesteuer wynosi około 15,2 %. W szczególności w Nadrenii Północnej-Westfalii stawki Gewerbesteuer są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 8,75 % do 20,3 %.

Należy tu zauważyć, że istnieją pewne różnice między podstawą opodatkowania w przypadku Gewerbesteuer a podstawą opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych.

M.F: Od kiedy trzeba zacząć płacić Gewerbesteuer i w jakich okresach czasu jest on płatny?

T.K.: Istnieje kwota wolna dla osób fizycznych i spółek osobowych i wynosi ona 24.500 Euro. Ta kwota wolna nie ma zastosowania do spółek kapitałowych.

Z reguły Gewerbesteuer jest odprowadzany do gmin co kwartał. Kwota ta jest często oparta na wynikach ostatniego rozliczenia podatkowego. Wszelkie różnice pomiędzy kwartalnymi zaliczkami a ostateczną kwotą Gewerbesteuer są wyrównywane po złożeniu rocznych deklaracji podatkowych.

M.F.: Czy wszystkie spółki muszą płacić Gewerbesteuer?

T.K.: Na ogół spółki kapitałowe opłacają Gewerbesteuer. Wyjątki istnieją dla spółek czystych holdingowych bez własnej działalności gospodarczej lub jeżeli spełnione są pewne warunki spółek z sektora nieruchomości.

W przypadku spółek osobowych istnieje również ogólne zobowiązanie podatkowe w zakresie Gewerbesteuer. Wyjątki istnieją na przykład w spółkach osobowych, które zrzeszają przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, biegli rewidenci, lekarze, architekci, artyści lub muzycy a także rolnicy.

W przypadku spółek osobowych jest podobna kompensata zapłaconego Gewerbesteuer z obciążeniami z tytułu podatku dochodowego udziałowców.

M.F.: Czy Gewerbesteuer opłacają także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech?

T.K.: Tak, również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w formie Gewerbe opłacają Gewerbesteuer.

Z tego obowiązku zwolnieni są – podobnie jak w przypadku spółek osobowych – przedstawiciele wolnych zawodów i rolnicy.

M.F.: Czy w związku z tym, że gminy mają wpływ na wysokość stawki Gewerbesteuer, są w Niemczech regiony, które bardziej od innych opłaca się wybrać na siedzibę planowanej działalności gospodarczej?

T.K.: Tak, gminy mają władzę decydującą o wysokości stawki Gewerbesteuer. Stawki podatkowe podlegają również częstym zmianom dokonywanym przez gminy z roku na rok.

Na przykład miasto Leverkusen obniżyło swoją stawkę Gewerbesteuer od roku 2020 do 8,75 % (poprzednio 16,6 %) i zrównało się w ten sposób z sąsiednim miastem Monheim, które 10 lat temu rozpoczęło podobnie silną obniżkę Gewerbesteuer. Widać tu wyraźnie, że miasta w pewnym sensie konkurują ze sobą w walce o osiedlanie się przedsiębiorstw.

W drodze na rynek niemiecki wybór miejsca siedziby może więc odegrać ważną rolę dla późniejszych obciążeń podatkowych. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu!

Dziękuję bardzo za rozmowę!

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Co to jest Gewerbesteuer?”, zapraszam również do lektury:

Kilka ostatnich artykułów na blogu dotyczyło niemieckiej spółki komandytowej.

O tej formie prowadzenia działalności miałam także okazję rozmawiać z moją znakomitą koleżanką po fachu – adwokatem Olgą Łączkowską-Majdą, która doradza polskim przedsiębiorcom i prowadzi bloga www://jakniekomandytowatoco.pl/

Wyszło nam z tego podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących niemieckich spółek komandytowych.

Jeśli jesteś ciekawy, zapraszam do lektury na blogu mec. Olgi Łączkowskiej-Majdy: artykuł jest dostępny tutaj.niemiecka spółka komandytowa

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

Wchodzące od przyszłego miesiąca w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych w Polsce zmusiły wielu przedsiębiorców do zrewidowania formy prowadzonej działalności. A mówiąc wprost, wielu przedsiębiorców po prostu zdenerwowały. Rozumiem to jak najbardziej, zmiana zasad w trakcie gry – na niekorzyść podatników – jest bardzo irytująca.

Dobra wiadomość jest taka, że opodatkowanie niemieckich spółek komandytowych się nie zmienia 😉

Jak zatem opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?

Jak pisałam już tutaj spółka komandytowa jako spółka osobowa nie podlega obowiązkowi podatku od osób prawnych.

Opodatkowany jest udział w zysku poszczególnych wspólników spółki komandytowej, a oni opłacają podatki dochodowe w zależności od własnej formy prawnej. To oznacza, że wspólnicy będący osobami fizycznymi płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, a spółki kapitałowe (np. GmbH) płacą podatek dochodowy od osób prawnych – oczywiście przypadający na ich udział w zysku w spółce komandytowej.

Poza tym spółka komandytowa jest płatnikiem niemieckiego podatku od prowadzenia działalności gospodarczej – Gewerbesteuer. Jednak aby obciążenie podatkowe nie było większe, niż w przypadku innych form prowadzenia działalności, część zapłaconego podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) może zostać odliczona od podatku dochodowego. Daje to znaczne odciążenie podatkowe u wspólników będących osobami fizycznymi. Samo odliczenie jest dość skomplikowane, w praktyce zajmują się tym doradcy podatkowi.

Oczywiście poza podatkami dochodowymi spółka komandytowa jest także płatnikiem podatku VAT, czyli Umsatzsteuer. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi w Niemczech 19%.

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]