Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

W mojej pracy przede wszystkim wspieram polskich przedsiębiorców, których różne drogi skierowały na niemiecki rynek.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę w Niemczech

Co to jest Gewerbesteuer?

Marta Fandrey10 maja 2021Komentarze (0)

Thomas Kozik Gewerbesteuer

Thomas Kozik

Dziś przedstawiam Państwu Pana Thomasa Kozika, który jest niemieckim doradcą podatkowym i partnerem w kancelarii biegłych rewidentów, doradców podatkowych i adwokatów Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB.

Pan Thomas Kozik zgodził się dla mnie odpowiedzieć na kilka pytań, które często zadają mi polscy klienci na temat podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, czyli Gewerbesteuer.

***

Marta Fandrey: Dzień dobry, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i chęć podzielenia się Pańską wiedzą. Czy może Pan krótko wyjaśnić czytelnikom bloga, co to jest Gewerbesteuer? W Polsce taki podatek nie występuje, stąd niepewność polskich przedsiębiorców zaczynających działalność na niemieckim rynku.

Thomas Kozik: Gewerbesteuer jest podatkiem lokalnym, to znaczy przypada on gminie, w której jest siedziba przedsiębiorcy. W przypadku istnienia kilku stałych zakładów, Gewerbesteuer jest płatny na rzecz różnych gmin.

Dochody z działalności gospodarczej i na tej podstawie Gewerbesteuer są wtedy dzielone pomiędzy poszczególne gminy z reguły proporcjonalnie na podstawie wynagrodzeń.

M.F.: Czy jest to podatek dochodowy, czy płaci się go niejako w dodatku do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych?

T.K.: Gewerbesteuer stanowi część opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Ten podatek powstaje w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną czy osobą prawną.

W przypadku osób fizycznych istnieje jednak ta szczególna cecha, że Gewerbesteuer jest w znacznym stopniu do maksymalnie 14 % kompensowany z obciążeniami z tytułu podatku dochodowego.

W zależności od gminy, Gewerbesteuer jest odliczany w pełnej wysokości. W tym względzie Gewerbesteuer stanowi niewielkie lub żadne dodatkowe obciążenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

M.F.: Ile wynosi mniej więcej stawka Gewerbesteuer? Ile procent dochodu musi mniej więcej zapłacić przedsiębiorca?

T.K.: Średnia krajowa dla Gewerbesteuer wynosi około 15,2 %. W szczególności w Nadrenii Północnej-Westfalii stawki Gewerbesteuer są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 8,75 % do 20,3 %.

Należy tu zauważyć, że istnieją pewne różnice między podstawą opodatkowania w przypadku Gewerbesteuer a podstawą opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych.

M.F: Od kiedy trzeba zacząć płacić Gewerbesteuer i w jakich okresach czasu jest on płatny?

T.K.: Istnieje kwota wolna dla osób fizycznych i spółek osobowych i wynosi ona 24.500 Euro. Ta kwota wolna nie ma zastosowania do spółek kapitałowych.

Z reguły Gewerbesteuer jest odprowadzany do gmin co kwartał. Kwota ta jest często oparta na wynikach ostatniego rozliczenia podatkowego. Wszelkie różnice pomiędzy kwartalnymi zaliczkami a ostateczną kwotą Gewerbesteuer są wyrównywane po złożeniu rocznych deklaracji podatkowych.

M.F.: Czy wszystkie spółki muszą płacić Gewerbesteuer?

T.K.: Na ogół spółki kapitałowe opłacają Gewerbesteuer. Wyjątki istnieją dla spółek czystych holdingowych bez własnej działalności gospodarczej lub jeżeli spełnione są pewne warunki spółek z sektora nieruchomości.

W przypadku spółek osobowych istnieje również ogólne zobowiązanie podatkowe w zakresie Gewerbesteuer. Wyjątki istnieją na przykład w spółkach osobowych, które zrzeszają przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, biegli rewidenci, lekarze, architekci, artyści lub muzycy a także rolnicy.

W przypadku spółek osobowych jest podobna kompensata zapłaconego Gewerbesteuer z obciążeniami z tytułu podatku dochodowego udziałowców.

M.F.: Czy Gewerbesteuer opłacają także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech?

T.K.: Tak, również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w formie Gewerbe opłacają Gewerbesteuer.

Z tego obowiązku zwolnieni są – podobnie jak w przypadku spółek osobowych – przedstawiciele wolnych zawodów i rolnicy.

M.F.: Czy w związku z tym, że gminy mają wpływ na wysokość stawki Gewerbesteuer, są w Niemczech regiony, które bardziej od innych opłaca się wybrać na siedzibę planowanej działalności gospodarczej?

T.K.: Tak, gminy mają władzę decydującą o wysokości stawki Gewerbesteuer. Stawki podatkowe podlegają również częstym zmianom dokonywanym przez gminy z roku na rok.

Na przykład miasto Leverkusen obniżyło swoją stawkę Gewerbesteuer od roku 2020 do 8,75 % (poprzednio 16,6 %) i zrównało się w ten sposób z sąsiednim miastem Monheim, które 10 lat temu rozpoczęło podobnie silną obniżkę Gewerbesteuer. Widać tu wyraźnie, że miasta w pewnym sensie konkurują ze sobą w walce o osiedlanie się przedsiębiorstw.

W drodze na rynek niemiecki wybór miejsca siedziby może więc odegrać ważną rolę dla późniejszych obciążeń podatkowych. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu!

Dziękuję bardzo za rozmowę!

***

Po przeczytaniu: „Co to jest Gewerbesteuer?”, zapraszam również do lektury:

Kilka ostatnich artykułów na blogu dotyczyło niemieckiej spółki komandytowej. O tej formie prowadzenia działalności miałam także okazję rozmawiać z moją znakomitą koleżanką po fachu – adwokatem Olgą Łączkowską-Majdą, która doradza polskim przedsiębiorcom i prowadzi bloga www://jakniekomandytowatoco.pl/

Wyszło nam z tego podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących niemieckich spółek komandytowych. Jeśli jesteś ciekawy, zapraszam do lektury na blogu mec. Olgi Łączkowskiej-Majdy: artykuł jest dostępny tutaj.

Wchodzące od przyszłego miesiąca w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych w Polsce zmusiły wielu przedsiębiorców do zrewidowania formy prowadzonej działalności. A mówiąc wprost, wielu przedsiębiorców po prostu zdenerwowały. Rozumiem to jak najbardziej, zmiana zasad w trakcie gry – na niekorzyść podatników – jest bardzo irytująca.

Dobra wiadomość jest taka, że opodatkowanie niemieckich spółek komandytowych się nie zmienia 😉

Jak zatem opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?

Jak pisałam już tutaj spółka komandytowa jako spółka osobowa nie podlega obowiązkowi podatku od osób prawnych.

Opodatkowany jest udział w zysku poszczególnych wspólników spółki komandytowej, a oni opłacają podatki dochodowe w zależności od własnej formy prawnej. To oznacza, że wspólnicy będący osobami fizycznymi płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, a spółki kapitałowe (np. GmbH) płacą podatek dochodowy od osób prawnych – oczywiście przypadający na ich udział w zysku w spółce komandytowej.

Poza tym spółka komandytowa jest płatnikiem niemieckiego podatku od prowadzenia działalności gospodarczej – Gewerbesteuer. Jednak aby obciążenie podatkowe nie było większe, niż w przypadku innych form prowadzenia działalności, część zapłaconego podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) może zostać odliczona od podatku dochodowego. Daje to znaczne odciążenie podatkowe u wspólników będących osobami fizycznymi. Samo odliczenie jest dość skomplikowane, w praktyce zajmują się tym doradcy podatkowi.

Oczywiście poza podatkami dochodowymi spółka komandytowa jest także płatnikiem podatku VAT, czyli Umsatzsteuer. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi w Niemczech 19%.

Poprzedni wpis cieszył się dość dużym powodzeniem. Spółka komandytowa ma swoje zalety. A jak powstaje taka spółka?

Jak założyć spółkę komandytową?

Dość prosto 😉

Wspólnicy spółki komandytowej

Potrzebujesz przynajmniej dwóch wspólników – a z nich przynajmniej jeden ma być komplementariuszem, to znaczy będzie on zarządzał spółką, reprezentował ją na zewnątrz i ponosił odpowiedzialność za jej ewentualne długi. Drugi, albo pozostali wspólnicy to komandytariusze.

Komandytariusze wnoszą do spółki wkłady, zwane sumą komandytową i na tym kończy się ich ryzyko udziału w tym przedsięwzięciu. Nie odpowiadają oni swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej, ale też co do zasady nie reprezentują spółki na zewnątrz ani nie prowadzą jej spraw.

Kapitał?

Nie, nie potrzebujesz kapitału. Wkłady komandytariuszy mogą być w dowolnej wysokości. Nie stanowią one kapitału w takim rozumieniu, jak jest to w spółce GmbH.

Umowa spółki

Wspólnicy dogadują się co do tego, co i jak ma robić spółka komandytowa. Te ustalenia to nic innego jak umowa spółki. Co ciekawe, nie ma obowiązku zawierania takiej umowy w formie pisemnej, ustna jest tak samo wiążąca – ale wiadomo, że lepiej spisać taką umowę. Ponieważ nie wszystko może być dla Ciebie oczywiste, najlepiej poproś o pomoc prawnika przy formułowaniu pisemnej umowy spółki.

Rejestracja spółki komandytowej

Swoją spółkę musisz zarejestrować w rejestrze handlowym. W Niemczech wnioski o rejestrację spółek przesyłają do rejestru handlowego notariusze i robią to drogą elektroniczną. Wniosek o wpis do rejestru handlowego musi mieć podpis poświadczony notarialnie i dlatego taki wniosek podpisują u notariusza wspólnicy spółki komandytowej. Najlepiej zawczasu zarezerwować termin u wybranego notariusza. Sama rejestracja w rejestrze handlowym trwa około tygodnia. Ponieważ nie ma obowiązku sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego, koszt założenia takiej spółki jest stosunkowo niski (nie przekracza kilkuset euro).

Potem zostaje Ci jeszcze zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym, w gminie (Gewerbeamt) i najczęściej także w izbie przemysłowo-handlowej.

Tak naprawdę spółka może zacząć działać już z momentem zawarcia umowy spółki, ale pamiętaj, żeby dopełnić wszystkich formalności.

W ostatnich latach bardzo popularna stała się w Polsce spółka komandytowa, a w szczególności jej odmiana, w której to komplementariuszem, czyli wspólnikiem zarządzającym spółką i ponoszącym odpowiedzialność za jej zobowiązania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest to korzystna forma prowadzenia działalności z różnych powodów, a na pewno z powodów podatkowych. Wynika to z tego, że spółka komandytowa jest spółką osobową, wobec tego do tej pory nie podlegała podatkowi od osób prawnych (CIT).

Niestety polski ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy i poddać zyski spółek komandytowych podatkowi CIT, co niesie za sobą różne konsekwencje.

Pisze o nich moja znakomita koleżanka po fachu na blogu www.jakniekomandytowatoco.pl

A jak to wygląda w Niemczech?

Tutaj spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft, KG) jest tak jak w Polsce spółką osobową. Potrzebuje przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden jest właśnie komplementariuszem, a drugi komandytariuszem.

W Niemczech spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, a opodatkowane są dochody dochody jej wspólników – tak jak było to do tej pory w Polsce.

GmbH & Co. KG

Oczywiście komplementariuszem w takiej spółce komandytowej może być spółka GmbH – i ten model jest w Niemczech niezwykle popularny.

Działa tak wiele małych i dużych spółek budowlanych, produkcyjnych, usługowych i handlowych – np. spółki z grupy ALDI.

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby komplementariuszem w takiej spółce była już istniejąca polska spółka z o.o. Mielibyśmy wtedy

Sp. z o.o. & Co. KG

Czyli mógłbyś nadal prowadzić działalność w znanej Ci, elastycznej i podatkowo korzystnej formie, a w dodatku korzystać z bezpośredniego dostępu do niemieckiego rynku.

Brzmi dobrze, prawda?