Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

W mojej pracy przede wszystkim wspieram polskich przedsiębiorców, których różne drogi skierowały na niemiecki rynek.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę w Niemczech

Poprzedni wpis cieszył się dość dużym powodzeniem. Spółka komandytowa ma swoje zalety. A jak powstaje taka spółka?

Jak założyć spółkę komandytową w Niemczech?

Dość prosto 😉

Wspólnicy spółki komandytowej

Potrzebujesz przynajmniej dwóch wspólników – a z nich przynajmniej jeden ma być komplementariuszem, to znaczy będzie on zarządzał spółką, reprezentował ją na zewnątrz i ponosił odpowiedzialność za jej ewentualne długi. Drugi, albo pozostali wspólnicy to komandytariusze.

Komandytariusze wnoszą do spółki wkłady, zwane sumą komandytową i na tym kończy się ich ryzyko udziału w tym przedsięwzięciu. Nie odpowiadają oni swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej, ale też co do zasady nie reprezentują spółki na zewnątrz ani nie prowadzą jej spraw.

Kapitał?

Nie, nie potrzebujesz kapitału. Wkłady komandytariuszy mogą być w dowolnej wysokości. Nie stanowią one kapitału w takim rozumieniu, jak jest to w spółce GmbH.

Umowa spółki

Wspólnicy dogadują się co do tego, co i jak ma robić spółka komandytowa. Te ustalenia to nic innego jak umowa spółki.

Co ciekawe, nie ma obowiązku zawierania takiej umowy w formie pisemnej, ustna jest tak samo wiążąca – ale wiadomo, że lepiej spisać taką umowę. Ponieważ nie wszystko może być dla Ciebie oczywiste, najlepiej poproś o pomoc prawnika przy formułowaniu pisemnej umowy spółki.

Rejestracja spółki komandytowej

Swoją spółkę musisz zarejestrować w rejestrze handlowym.

W Niemczech wnioski o rejestrację spółek przesyłają do rejestru handlowego notariusze i robią to drogą elektroniczną.

Wniosek o wpis do rejestru handlowego musi mieć podpis poświadczony notarialnie i dlatego taki wniosek podpisują u notariusza wspólnicy spółki komandytowej.

Najlepiej zawczasu zarezerwować termin u wybranego notariusza.

Sama rejestracja w rejestrze handlowym trwa około tygodnia. Ponieważ nie ma obowiązku sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego, koszt założenia takiej spółki jest stosunkowo niski (nie przekracza kilkuset euro).

Potem zostaje Ci jeszcze zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym, w gminie (Gewerbeamt) i najczęściej także w izbie przemysłowo-handlowej.

Tak naprawdę spółka może zacząć działać już z momentem zawarcia umowy spółki, ale pamiętaj, żeby dopełnić wszystkich formalności.

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

W ostatnich latach bardzo popularna stała się w Polsce spółka komandytowa, a w szczególności jej odmiana, w której to komplementariuszem, czyli wspólnikiem zarządzającym spółką i ponoszącym odpowiedzialność za jej zobowiązania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest to korzystna forma prowadzenia działalności z różnych powodów, a na pewno z powodów podatkowych. Wynika to z tego, że spółka komandytowa jest spółką osobową, wobec tego do tej pory nie podlegała podatkowi od osób prawnych (CIT).

Niestety polski ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy i poddać zyski spółek komandytowych podatkowi CIT, co niesie za sobą różne konsekwencje.

Pisze o nich moja znakomita koleżanka po fachu na blogu www.jakniekomandytowatoco.pl

A jak to wygląda w Niemczech?

Tutaj spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft, KG) jest tak jak w Polsce spółką osobową. Potrzebuje przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden jest właśnie komplementariuszem, a drugi komandytariuszem.

W Niemczech spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, a opodatkowane są dochody dochody jej wspólników – tak jak było to do tej pory w Polsce.

GmbH & Co. KG

Oczywiście komplementariuszem w takiej spółce komandytowej może być spółka GmbH – i ten model jest w Niemczech niezwykle popularny.

Działa tak wiele małych i dużych spółek budowlanych, produkcyjnych, usługowych i handlowych – np. spółki z grupy ALDI.

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby komplementariuszem w takiej spółce była już istniejąca polska spółka z o.o. Mielibyśmy wtedy

Sp. z o.o. & Co. KG

Czyli mógłbyś nadal prowadzić działalność w znanej Ci, elastycznej i podatkowo korzystnej formie, a w dodatku korzystać z bezpośredniego dostępu do niemieckiego rynku.

Brzmi dobrze, prawda?

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

***

Czytaj też:

Niemiecki rejestr beneficjentów rzeczywistych

Tak zakłada się spółkę w Niemczech

Co to jest Gewerbesteuer?

Co to jest mini-GmbH?

Marta Fandrey23 stycznia 2021Komentarze (0)

W pierwszym wpisie na temat spółki GmbH napisałam, że jej minimalny kapitał wynosi 25.000 Euro. A co jeśli nie dysponujesz takim kapitałem?

Mini-GmbH

Możesz założyć spółkę osobową (jawną, partnerską, komandytową), ale możesz też założyć tzw. mini-GmbH. Funkcjonuje ona pod nazwą „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” lub w skrócie „UG (haftungsbeschränkt)”.

Oznacza to, że taki skrót znajduje się w oznaczeniu spółki, np. „Czerwony Kapturek UG (haftungsbeschränkt)”.

Minimalny kapitał takiej spółki wynosi 1 Euro.

Proces zawiązywania i rejestracji mini-GmbH nie różni się od procesu zakładania „zwykłej” spółki GmbH. Musisz zatem pojawić się u notariusza, a spółka powstaje z chwilą rejestracji w rejestrze handlowym. Koszty też są podobne.

Podatkowo i księgowo rozliczenia obu spółek wyglądają tak samo.

Jest to tak samo jak GmbH spółka kapitałowa, czyli następuje oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników.

Na czym zatem polega różnica pomiędzy
„zwykłą” a mini-GmbH?

Po pierwsze, kapitał mini-GmbH określony w umowie spółki musi zostać wniesiony od razu w całości i tylko w gotówce – aporty są wykluczone.

Po drugie, jedną czwartą dochodu za dany rok musisz przeznaczyć na rezerwę (czyli nie możesz jej wydać, ta kwota musi pozostać w spółce), a z tej rezerwy docelowo ma zostać podniesiony kapitał spółki aż do uzyskania kwoty 25.000 Euro.

Zalety i wady mini-GmbH

Niższy kapitał zakładowy takiej spółki to jej niewątpliwa zaleta dla wspólników. Czy są zatem jakieś wady?

W obrocie sama nazwa spółki (UG) wskazuje na niski kapitał, co może mieć wpływ na jej postrzeganie przez potencjalnych kontrahentów. Może się zdarzyć, że przy większych transakcjach kontrahenci będą wymagać osobistych poręczeń wspólników, co niweluje podstawową zaletę spółki kapitałowej, czyli oddzielenie odpowiedzialności za długi spółki od majątku wspólników.

Także wymagane przez prawo podniesienie kapitału i jego zarejestrowanie w rejestrze handlowym generuje koszty doradztwa, notarialne i sądowe, które w sumie przewyższą koszty założenia zwykłej spółki GmbH za jednym zamachem.

Więc nie zawsze mini-GmbH będzie sensowna jako model przejściowy. Jak zawsze – wszystko zależy od Twoich potrzeb.

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“…. [Czytaj dalej…]

***

Czytaj też:

Niemiecki rejestr beneficjentów rzeczywistych

Tak zakłada się spółkę w Niemczech

Co to jest Gewerbesteuer?

W poprzednim artykule napisałam, że aby założyć niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz wybrać się do notariusza.

Niemieccy notariusze i sądy pracują także w pandemii, ale wiadomo, że podróżowanie jest utrudnione.

Jak założyć spółkę GmbH w pandemii

Czy można zatem założyć spółkę GmbH bez podróżowania do Niemiec?

Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK! Możesz założyć spółkę przez pełnomocnika.

Niemieckie prawo daje taką możliwość, wymaga jednak pełnomocnictwa szczególnego, czyli udzielonego konkretnie do tej jednej, opisanej w treści pełnomocnictwa czynności.

Pełnomocnictwa takiego musisz udzielić u polskiego notariusza oraz uzyskać apostille. Apostille to urzędowe poświadczenie potwierdzające, że dany dokument został wydany zgodnie z przepisami kraju jego wydania i pozwala na posługiwanie się takim dokumentem także za granicą.

Twoim pełnomocnikiem może być dowolna pełnoletnia osoba – na przykład członek zarządu nowej spółki lub Twój prawnik.

Warto zawczasu ustalić treść pełnomocnictwa z wybranym niemieckim notariuszem oraz wyjaśnić kwestie tłumaczenia – na którym etapie i przez kogo ma zostać sporządzone.

Do tłumaczenia dokumentów o charakterze prawnym polecam zawsze tłumaczy specjalizujących się w tej dziedzinie – język prawniczy jest specyficzny, przekonałam się już wielokrotnie, że specjalizacja jest tu niezbędna!

Marta Fandrey
radca prawny

***

Jak opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?

Wchodzące w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych w Polsce zmusiły wielu przedsiębiorców do zrewidowania formy prowadzonej działalności. A mówiąc wprost, wielu przedsiębiorców po prostu zdenerwowały. Rozumiem to jak najbardziej, zmiana zasad w trakcie gry – na niekorzyść podatników – jest bardzo irytująca.

Dobra wiadomość jest taka, że opodatkowanie niemieckich spółek komandytowych się nie zmienia 😉 Jak zatem opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?… [Czytaj dalej…]

Najbardziej popularną niemiecką spółką jest bez wątpienia GmbH. Ta forma prawna cieszy się renomą właściwie na całym świecie.

To prawie symbol jakości, jak „made in Germany“.

Jak założyć niemiecką spółkę GmbH?

Na początek potrzebujesz trzech rzeczy: wspólnika, kapitału i zarządu. Oraz musisz wybrać się do notariusza.

  • Wspólnik

Wspólnik spółki GmbH może być jeden – wtedy jest to tzw. jednoosobowa spółka GmbH. Ale może ich też być wielu.

  • Kapitał

Minimalny kapitał to 25.000 Euro, z czego połowę trzeba wnieść od razu.

Możliwe są aporty, czyli wkłady rzeczowe – ale ich wartość nie powinna budzić zastrzeżeń.

  • Zarząd

Spółkę prowadzi i reprezentuje zarząd – tu też wystarczy jedna osoba, ale wspólnicy mogą powołać także zarząd wieloosobowy.

To są oczywiście czysto prawne formalności, bo zakładam, że dobrze wiesz, czym spółka będzie się zajmowała, masz biznesplan, rozeznanie na rynku i kontakty.

Wizyta u notariusza

Umowa spółki może być bardzo prosta i notariusze dysponują odpowiednimi wzorami. Jednak każdy biznes jest inny i dobrze jest porozmawiać najpierw z doświadczonym prawnikiem, który dostosuje umowę spółki do Twoich potrzeb. Niemieckie prawo pozwala tu na elastyczność.

U notariusza podpiszesz umowę spółki (zobacz jak długo to trwa) i sam lub wraz z pozostałymi wspólnikami powołasz zarząd. Prawnicy nazywają tę czynność zawiązaniem spółki.

Od tego momentu istnieje już spółka GmbH w organizacji, która może działać i załatwiać wszystkie dalsze formalności (ubieganie się o niezbędne dla działalności licencje, zgłoszenie w urzędzie skarbowym, Gewerbeamt, IHK itp.).

Notariusz przesyła elektronicznie wiosek o rejestrację spółki do rejestru handlowego. W zależności od sądu rejestrowego sama rejestracja trwa około tygodnia.

Koszty notarialne i sądowe przy minimalnym kapitale wynoszą ok. 1000 Euro.

Założenie takiej spółki jest zatem szybkie i nieskomplikowane.

Marta Fandrey
radca prawny

***

Przeczytaj koniecznie również:

Co to jest Gewerbesteuer?

Jak opodatkowana jest niemiecka spółka komandytowa?

Jak założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa i GmbH & Co. KG

Co to jest mini-GmbH?